Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

26.10.06

Mitä tapahtuu asenteille?

Vihreät ovat julkaisseet vaihtoehtobudjettinsa. Vesa kirjoittaa hyvin aiheesta.

Itse olen pohtinut eilen lukemaani uutista nuorten asenteista Turussa. Sosiaalipolitiikan laitoksen ja nuorisoasiainkeskuksen tutkimus antaa surullisen kuvan. Rasistiset asenteet ovat lisääntyneet eikä ympäristöasioista välitetä yhtä paljon kuin aiemmassa tutkimuksessa 7 vuotta sitten vaan kulutuskulttuuri houkuttaa. Myös työttömiä katsotaan kieroon; 65 % tutkimukseen osallistuneista uskoo, että kyllä työn saa, jos vain haluaa. Työttömyys on siis kovin monien mielestä itse aiheutettu olotila.

Ehkä hätkähdyttävin yksityiskohta oli se, että viidennes nuorista uskoo, että ihmisten välillä on "rotuun" perustuvia älykkyyseroja! Tuntuu, että viime vuosina on toistuvasti saanut lukea nuorten asenteiden kovenemisesta. Vähän aikaa sitten uutisoitiin siitä, kuinka nuoret karsastavat liikuntavammaisia, pitävät heitä terveitä tyhmempinä eivätkä voisi kuvitella seurustelevansa tällaisen henkilön kanssa.

Mistä näin julmat arvot oikein tulevat? Kuinka vaikeaa voi olla ajatus, että kaikki ovat tasa-arvoisia ja tasaveroisia? Onko 1990-luvun nousukausi saanut nuoret uskomaan, että jokainen vastaa itse omasta menestymisestään? En halua ajatella, että asenteet kovenevat entisestään tutkittujen tullessa täysi-ikäisiksi. Kohtahan olemme tilanteessa, jossa hyvinvointivaltiota romutetaan entisestään.

Pelottavaa.

2 Comments:

Anonymous Vale said...

Tuli tuosta älykkyys"teoriasta" mieleen: Kaverini on entisessä koulussani kouluavustajana ja hän kertoi, että luokat jaetaan a- ja b -ryhmiin sen perusteella onko maahanmuuttajataustainen vai ei.

Aivan varmasti se lisää juuri tuonkaltaisia käsityksiä, koska maahanmuuttajataustaiset ryhmät ovat suomalaisia hitaampia, mihin syyt eivät varmastikaan ole älykkyydessä vaan aivan muussa, mutta eiväthän sitä ne toisen ryhmän oppilaat ymmärrä kun eivät tee töitä niiden ihmisten parissa.

On varmasti joku sanonta siitä, että yhteinen työ yhdistää ihmisiä. Miksei tätä koulussa tajuta?

Mielenkiintoinen ristiriita koululaisilla, yhteiskunnallinen tasa-arvo on tärkeää, mutta samalla asenteet ovat rasistisia.

Jossain pitäisi tapahtua asennemuutos tai ylipäätään vain tapahtua. Mitä jos kasvatamme näiden nuorten jälkeen yhä uusia rasistisukupolvia?

26.10.06  
Blogger surreal said...

"Ehkä hätkähdyttävin yksityiskohta oli se, että viidennes nuorista uskoo, että ihmisten välillä on "rotuun" perustuvia älykkyyseroja! Tuntuu, että viime vuosina on toistuvasti saanut lukea nuorten asenteiden kovenemisesta."

Tämä tulos voi tietysti viitata koventuneisiin asenteisiin. Toisaalta voi nähdä, että tällaiselle väitteelle löytyy myös tieteellisesti hyvin johdonmukaiset perustelut, jotka ovat evoluutiota koskevan ymmärryksemme mukaisia. (Tosin pitäisin sitä em. tulosten selittäjänä epätodennäköisempänä.)

Älykkyyseroihin uskomisen ei tarvitse välttämättä viitata rasismiin. Itse uskon ihanteena kaikkien ihmisten lähtökohtaiseen samanarvoisuuteen ns. älykkyyteen katsomatta, mutta pidän tieteellisesti hyvin johdonmukaisena olettamuksena, että pitkään erillään eläneiden, karkeasti hahmotettavien suurien väestökokonaisuuksien välillä voi löytyä muitakin eroja kuin pelkästään vain ihonväriä, hiusten väriä, pituutta, lihaksistoa, kasvon piirteitä ym. koskevia.

Onhan älykkyys, niin vaikeasti hahmotettava kokonaisuus kuin onkin, osin perinnöllistä. On ehkä poliittisesti helpompaa todeta, esim. Ashkenazi-juutalaisten olevan keskimääräistä matemaattisesti älykkäämpiä.

Sikäli kysymyksen ei tarvitse olla keskeisen (eikä se faktisesti ole arvokysymys vaan tieteellinen) koska voimme ajatella kaikkien olevan ihmisarvoisia tällaisiin kysymyksiin katsomatta ja ansaitsevan samat lähtökohtien mahdollisuudet.

30.10.06  

Lähetä kommentti

<< Home