Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

28.3.07

Filiaaleja katsomassa

Tehtiin eilen TYY-porukalla maakuntakierros Raumalla ja Porissa sijaitseviin filiaaleihimme. Raumalla on Turun yliopiston alainen opettajankoulutuslaitos. Porissa taas on viiden yliopiston yksikön muodostama yliopistokeskus. Turkuun sieltä kuuluu kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen laitos.

Vähän kyllä mietityttää, kuinka paljon järkeä moisissa etäyksiköissä on. Jo kokonaisia korkeakouluja on Suomessa niin paljon ja niin hajanaisesti, että määrän järkevyyttä on syytä pohtia. Kun filiaaleja on sijoitettu joka niemennotkelmaan, yllättävistäkin paikkakunnista tulee korkeakoulukaupunkeja. Onhan Riihimäkikin sellainen=). (tietämättömille tiedoksi, siellä sijaitsee Hämeen amk:n yksikkö)

Porissa ainejärjestöllä on ongelmia saada ihmisiä aktivoitumaan toimintaan. Taustalla vaikuttaa mm. se, että vain harvat opiskelijat tekevät koko tutkintonsa Porissa. Kun sivuaineita on tarjolla vain joku hassu, tulee perus- ja aineopintojen jälkeen houkutus lähteä kohti avarampia vesiä sivuaineiden perässä. Monet siis muuttavat Turkuun suorittamaan maisterinopintonsa ja sivuaineet.

Jotenkin en ihan näe aluepolitiikkaa riittäväksi syyksi tällaiselle korkeakoulupolitiikalle.