Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

4.11.07

Kohti edarivaaleja

Edustajistovaalit ovat viime päivinä näkyneet ilmapiirissä ja keskustelussa. Eräs ryhmä haluaa alentaa jäsenmaksua ja parantaa palveluja (just joo), toinen taas tehdä politiikkaa tekemättä politiikkaa (hyvin todennäköistä). Joidenkin ryhmien mielestä opiskelijapolitiikassa ei taida edes olla kysymys arvoista; eräs ryhmä taas halunnee päästä eroon koko TYYstä (ainakin omien opiskelijoidensa osalta).

Minusta politiikka on pohjimmiltaan juuri arvoja ja niiden pohjalta tehtäviä päätöksiä. TYY-maailmassa minulle keskeisiä asioita ovat mm. maksuttoman ja laadukkaan koulutuksen puolesta taisteleminen, tasa-arvon edistäminen, hyvät jäsenpalvelut (mm. laadukas opiskelijaruoka ja TYYn oma kirjasto), opiskelijoiden hyvinvointiin panostaminen (mm. opinto-ohjaukseen, terveydenhuoltoon ja liikuntapalveluihin panostaminen sekä kiireettömyyden korostaminen), ympäristön huomioiminen teoissa (paperin kulutuksen vähentäminen, vihreä sähkö, energiapihi rakentaminen) sekä eettinen taloudenhoito (reilut tuotteet, reilu sijoittaminen, läpinäkyvät päätökset).

Koska olen suurilta osin kirjoittanut Vihreän listan esitteessä nostetut vaalitavoitteet, voin hyvillä mielin listata ne tähän =):

Tahdommeko loppuunpalaneita putkimaistereita?

Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus levätä, nauttia elämästään, harrastaa, viettää aikaa ihmisten parissa – elää. Myös opinnoista on voitava nauttia suorituspaineisen puurtamisen sijaan. Stressi, väsymys ja erilaiset mielenterveysongelmat ovat tuttuja liian monelle opiskelijalle.

Opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettava. Toimeentulon on oltava riittävää ilman työntekoa. Opintotuki on kokonaisuudessaan sidottava elinkustannusindeksiin ja asumislisä on pikaisesti ympärivuotistettava. Pitkällä aikavälillä opiskelijoitakin
palvelee parhaiten perustulon käyttöönotto. Opinto-ohjauksen on oltava riittävää ja sinne on päästävä ilman kuukausien jonottamista. Opintopsykologien ja YTHS:n palvelujen laatu on pidettävä korkeatasoisena ja jonot lyhyinä. Tiedotusta mielenterveyspalveluista ja neuvonnasta on parannettava. Sairastamisesta ei saa rangaista, joten mahdollisten YTHS:n maksuosuuksien korottamisten tulee kohdistua kaikille opiskelijoille yhteiseen perusmaksuun.


Tasa-arvoinen kampus on kaikkien etu

Vihreä listan tavoittelema tasa-arvo ei ole vain sukupuolten välistä vaan sen tulee kattaa lisäksi mm. maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt, vammaiset ja perheelliset opiskelijat. TYYn tulee huomioida tasa-arvo kaikessa omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Asia on pidettävä esillä yliopiston ja yhteiskunnan suuntaan. TYYn tulee panostaa esteettömyyteen, englanninkieliseen tiedottamiseen ja sukupuolineutraaleihin tapahtumiin. TYYn on vaadittava tasa-arvoa kaikessa yliopiston toiminnassa, mm. virantäytöissä ja apurahapäätöksissä. TYY edistää tasa-arvoa myös kehitysyhteistyöllä, johon on panostettava vastaisuudessakin.


Vihreä yliopisto, vihreä kaupunki

Ympäristön huomioonottamisen pitää olla itsestäänselvyys, ei erikseen vaadittava asia. Vihreä lista vaatii, että ympäristönäkökulmat huomioidaan aina sekä TYYn että Turun yliopiston hankinnoissa ja kulutuksessa. Turun yliopiston tulee laatia ympäristöohjelma sekä valita
ympäristövastaava. Yliopiston huimaan paperin kulutukseen on puututtava. Keinot ovat yksinkertaiset; kysymys on vain asenteista.

Vihreä lista ajaa vihreää sähköä TYS:in asunkohteiden sähköksi. Haluamme myös Unican ravintoloihin lisää lähi- ja luomuruokaa sekä Reilun kaupan tuotteita.

Turun liikennejärjestelyjä tulee kehittää kevyen- ja joukkoliikenteen ehdoin. Samalla on hylättävä älyttömät toriparkkisuunnitelmat ja luotava keskustasta aidosti asukkaita houkutteleva kävelykeskusta.


Lähtökohtana maksuton ja laadukas koulutus

Korkeakoulutuksen maksuttomuus on tasa-arvoisen ja menestyvän yhteiskunnan lähtökohta. Opiskelijoiden ei tule hyväksyä lukukausimaksuja eikä yliopistojen kaupallistumista!

Vanhasen kakkoshallituksen päätös lukukausimaksukokeilusta ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille oli virhe. Maksuista on kokeilun jälkeen luovuttava. Jos tilauskoulutus otetaan käyttöön, on varmistettava että siihen osallistuminen on ilmaista opiskelijalle itselleen ja että opiskelijavalinta tehdään tasa-arvoisin perustein. Tilauskoulutus ei saa viedä varoja maksuttoman koulutuksen järjestämisestä.

Yliopistoon hyväksytyillä opiskelijoilla on oikeus saada laadukasta opetusta ympäri lukuvuoden. Yliopistojen surkeaa opettaja-opiskelijasuhdetta on parannettava. Kirjasto- ja kielikeskuspalveluihin on panostettava ja pakollisia kursseja järjestettävä vuosittain. Yliopistokoulutuksen laadusta vastaa viime kädessä valtio, jonka on nostettava yliopistojen perusrahoitus riittävälle tasolle.

1 Comments:

Anonymous Anonyymi said...

Kuinka oikeassa oletkaan ! Mikä tahansa muutaman prosentin korotus nykyiseen opintotukeen on naurettava. Nykyisin yksi prosentti vastaa lähinnä yhtä euroa. Moniko oikeasti uskoo selviävänsä nykyisillä summilla. Hallituksen mukaan vanhempien tulee tukea lasta 20 ikävuoteen asti ... siis ainakin nykyisen lakikäytännön ja etuusjärjestelmän mukaan. Nykyisin on kuitenkin paljon opiskelijoita, joiden "taustajoukot" eivät juuri pysty tukemaan opiskelua. Onkin hyvä saada nämä "vähäosaiset" heti pankkien koukkuun lihottaman niiden katteita heti kärkeen opintolainajärjestelmällä.

Samassa jamassa joskus itsekkin ollut

24.11.07  

Lähetä kommentti

<< Home