Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

7.4.08

Kotirauhaa

Kuulin tänään Väestöliiton Kotirauhaa-kampanjasta. On hyvä, että lähisuhdeväkivallasta puhutaan yhä enemmän ja että yhä useammat tahot puhuvat siitä. Kotirauhaa-kampanjan taustalla on Euroopan Neuvoston suositus jäsenmailleen kampanjoida naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Myös YK puhuu asiasta.

Tämänkin kampanjan nettisivuilta löytyy lista päättäjille. Kunpa niitä tavoitteita toteutettaisiin - se pelkkä puhuminen ja valistaminen kun ei vielä riitä. Kampanjassa todetaan hyvin, että naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikos: "Suomi ei ole täyttänyt kansainvälisiä velvoitteitaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä. Suomi on saanut asiasta huomautuksia YK:n eri elimiltä ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta. Pitkäaikainen, kansainvälinen kokemus on osoittanut, että parisuhdeväkivallan erikoisluonteen takia sen uhrit tarvitsevat nimenomaan heille tarkoitettuja palveluja." Silti esimerkiksi turvakoteja on liian vähän, kunnat ovat laiskasti laatineet toimintaohjeita, lähisuhdeväkivalta on edelleen asianomistajarikos (tähän on onneksi tulossa muutos) eivätkä viranomaiset läheskään aina tunnista - tai halua tunnistaa - lähisuhdeväkivaltaa.

1 Comments:

Anonymous linnea said...

Sini,

tartut tärkeään asiaan. Sen verran tarkentaisin kuitenkin, että ei kai lähisuhdeväkivalta ole asianomistajarikos sen enempää tai vähempää kuin muukaan väkivalta. Pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely ovat yleisen syytteen alaisia, lievä pahoinpitely taas asianomistajarikos, jne. Ongelmana käsittääkseni on se, että lähisuhdeväkivallassa usein on kyse lievien pahoinpitelyjen jatkumosta, joita nykyisellään ei tarkastella kokonaisuutena vaan yksittäisinä tapauksina, jolloin yleinen syytekynnys ei ylity. Tähän toisi muutoksen Ruotsin mallin mukainen naisrauhalaki.

8.4.08  

Lähetä kommentti

<< Home