Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

24.5.07

Kommentteja kehysriihestä

Helsinki 24.5.2007
Vapaa julkaistavaksi

Kommentti

SYL ihmettelee hallituksen venkoilua opintorahakysymyksessä

Valtioneuvosto antoi eilen keskiviikkona esityksensä vuoden 2008 talousarviokehykseksi. Opintorahan 15 prosentin korotuksesta 1.1.2008 alkaen sovittiin hallitusneuvotteluissa, mutta toteutus on siirtynyt alkamaan vasta 1.8.2008. Opiskelijan tulorajojen 30 prosentin korotus toteutetaan Suomen ylioppilaskuntien liiton iloksi jo ensi vuoden alusta.

SYL pitää opiskelijoiden ja osaamisen voittona opintorahan 15 prosentin korotusta, mutta kokee ikävänä, että vaalilupauksista päädyttiin kuitenkin luistamaan - onneksi vain seitsemällä kuukaudella.
"Lähes kaikilla ministereillä oli vaalien alla selvä kanta opintorahan 15 prosentin korotukseen heti ensi vuoden alusta alkaen, mutta korotus näkyykin opiskelijan tiliotteessa vasta yli vuoden kuluttua", puheenjohtaja Lasse Männistö toteaa.

Tulorajojen korotus tuo osaltaan helpotusta ansiotyötä tekeville opiskelijoille. Niin opintorahan kuin tulorajojen korotus on korjausliike jälkeenjääneeseen opintotukeen. Toisin kuin muita perustoimeentuloa turvaavia etuuksia, opintorahaa ei ole tarkistettu vastaamaan yli 20 prosenttia kohonneita elinkustannuksia yli 15 vuoteen. Tulorajoja tarkistettiin edellisen kerran vuonna 1998. SYL haluaa muistuttaa ministereitä siitä, että seuraavaa korotusta opintorahaan on kestämätöntä odottaa jälleen 15 vuotta.

SYL on pettynyt yliopistojen perusrahoituksen korotuksen tasoon. Tiede- ja teknologianeuvosto on esittänyt perusrahoitukseen 50 miljoonan euron vuosittaista lisäystä, mutta siitä jäätiin kehysriihen lopputuloksena paljon.
"Mikäli Suomi haluaa aidosti panostaa koulutukseen, on siihen myös löydettävä resursseja. Kauniit sanat eivät yksinkertaisesti riitä", Lasse Männistö sanoo.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Lisätietoja:
puheenjohtaja Lasse Männistö, 044 906 5007, lasse.mannisto@syl.fi

Kommentti
24.5.2007

TYY: Mitä opintorahan korottamisen ajankohdan taustalla?

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on tyytyväinen siihen, että
hallitus on sitoutunut opiskelijoiden aseman parantamiseen. Sekä
opintotuen korottaminen 15%:lla että vapaan tulon tulorajojen
korottaminen 30%:lla helpottavat opiskelijoiden arkea ja taloudellista
tilannetta.

TYY on kuitenkin erittäin yllättynyt opintorahan korottamisen
ajankohdasta. ”Hallituksen ministereistä ainakin 16 oli sitä mieltä,
että opintorahaa tulisi korottaa 15% nimenomaan 1.1.2008, kun Suomen
ylioppilaskuntien liitto tiedusteli heiltä asiaa vaalien alla.
Opintotuesta vastaava kulttuuriministeri Stefan Wallin esitti
opintorahan korottamista ensi vuoden alusta. Silti hallitus päätti
ajoittaa korotuksen vasta syyslukukauden alkuun. Kenen tahdosta ja millä
perusteella tähän on päädytty?” ihmettelee TYYn hallituksen
puheenjohtaja Eric Carver. TYY jääkin kiinnostuneena odottamaan
eduskunnan päätöstä opintorahan korottamisesta.

TYY haluaa muistuttaa päättäjiä opintotuen kokonaisvaltaisen tarkastelun
tarpeellisuudesta. ”Opintorahan korotuksen jälkeen opintotuki on vihdoin
kohtuullisella tasolla. Jotta vastaavalta jälkeenjääneisyydeltä
tulevaisuudessa vältyttäisiin, tulisi opintotukea miettiä kokonaisuutena
ja suhteessa muihin etuuksiin sekä elinkustannusten nousuun” Carver linjaa.

Lisätietoja:
TYYn hallituksen puheenjohtaja Eric Carver, 040 7008959