Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

6.11.08

Mitenkäs sitä sosiaaliturvaa uudistetaan?

Kuten varmasti tiedätte, käynnissä on sosiaaliturvan uudistushanke. Uudistusta pohtiva SATA-komitea on tehnyt työtään melkoisessa hiljaisuudessa. Tämä ei silti tarkoita, etteikö olisi väliä, millä tavoin sosiaaliturvaa lähdetään uudistamaan. ViNOn mielestä oikea suunta löytyy täältä. Koska vähän itsekehua on aina syytä harjoittaa, mainittakoon, että paperi on minun, Antti-Jukka Huovilan ja Laura Nordströmin käsialaa=).

Lähdemme liikkeelle ajatuksesta, että toimiva sosiaaliturva on perusoikeus. ViNOn mielestä sosiaaliturva on tärkeä säilyttää riittävällä tasolla. Haluamme kuitenkin yksinkertaistaa järjestelmää viemällä sitä kohti perustuloa. ViNOn ihannesosiaalietuus olisi sellainen perustulo, jolla voisi elää. ViNO näkee myös toimivat ja laadukkaat palvelut osana sosiaaliturvaa. Ensisijaisesti kannatamme julkisesti tuotettuja palveluja. ViNO haluaa eroon ikuisesta verojenalennuspuheesta. Meille toimiva sosiaaliturva on tärkeämpää kuin verojen kevennykset. Pääomaverotus tuleekin nostaa työnverotuksen tasolle ja palauttaa perintövero ennalleen. ViNO haluaa myös toteuttaa ekologisen verouudistuksen.

ViNO on nostanut, opiskelijajärjestö kun on, esiin yleisten linjausten ohella opiskelijoiden tilanteeseen vaikuttavia asioita. Opiskelijoiden elämää voitaisiin helpottaa esimerkiksi sitomalla opintotuki indeksiin, helpottamalla liikkumista eri tukien (kuten opintotuen ja sairauspäivärahan) välillä, tekemällä opintorahaan lapsikorotuksen ja jakamalla vanhempainvapaan tasaisesti 6+6+6 -mallin mukaan.

2 Comments:

Anonymous klavulla päähän lyöty said...

Offtopic, mutta voisitko kommentoida tätä (vaikka se onkin hullu_juttu -osuudessa):
http://ohjelmat.yle.fi/hullu_juttu/paivi_kari_zein_vastaa

Kuulostaa aika hurjalta.

9.11.08  
Blogger Sini Terävä said...

Hurjalta tosiaan. Tuntuu uskomattomalta, että joku tosiaan uskoo moisia juttuja. Poliisin tietoon tulleista raiskauksista ilmeisesti melko suuri osa on maahanmuuttajataustaisten tekemiä, mutta poliisin tietoon tulee vain pieni osa seksuaalirikoksista. Erään arvion mukaan poliisin tietoon tulee noin 1000 raiskausta vuodessa, kun niitä todellisuudessa tapahtuu 14-15 000. Jos näistä tuhannesta kolmannes on maahanmuuttajien tekemiä, se on vasta 300 yli kymmenestä tuhannesta. Enemmistö raiskauksista on tutun ihmisen tekemiä ja kynnys kertoa niistä poliisille, tai kenellekään, on kova.

Tämän Käri-Zeinin käsitys miehistä ja varsinkin maahanmuuttajamiehistä on myös melkoisen taantumuksellinen. Kaikki miehethän ovat "viettiensä" vietävissä. Just joo.

14.11.08  

Lähetä kommentti

<< Home