Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

31.1.09

Opiskelija? Mikä ihminen se sellainen on?

Tiedän kyllä, ettei SATA-komitea käsittele opiskelijoiden toimeentuloa. Olen tiennyt sen alusta asti, ja pitänyt sitä alusta asti typeränä. Aivan kuin opiskelijat eivät olisi ihmisiä, jotka elävät sosiaalietuuksien varassa. Aivan kuin opintotuki ei olisi säälittävän pieni elämiseen ja aivan kuin sen korottaminen ei olisi hankalampaa kuin minkään muun etuuden.

SATA-paperin kirjaukset ovat vielä melko abstraktilla tasolla eikä ole varmuutta siitä, milloin mikäkin uudistus tapahtuu. Paperissa mm. luvataan kaikkien indeksin ulkopuolella olevien perusetuuksien sitomista indeksiin ja säännöllisiä, kerran vaalikaudessa toteutettavia etuuksien tason tarkasteluja ja tarvittaessa korotuksia. Oikein hyvä. On vain taas kerran mukava kuulua väliinputoajien joukkoon: näiden uudistusten jälkeen opiskelijat ovat ainoita, joiden etuus ei ole indeksissä ja jotka joutuvat kerjäämään jokaista korotusta. Tähänhän onkin niin hyvin aikaa, kun opinnoista pitäisi selviytyä viidessä vuodessa - ja mielellään hankkia kovatasoista työkokemusta samaan aikaan.