Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

26.8.08

Ihminen on ihminen

Päädyin sattumalta tasa-arvovaalien myötä lukemaan muutamaa keskustelua. Oli hämmentävää huomata, kuinka rajoittunutta ihmisten ajattelu on. Jos esimerkiksi miesten ongelmia esitetään maahanmuuttajamiehen tai vammaisen miehen kautta, ei niitä lasketa ja valitetaan, ettei asioita nosteta esiin. Ikään kuin vammaisilla tai maahanmuuttajilla ei olisi sukupuolta. Kyseisillä ryhmillä saattaa olla omaan vähemmistöasemaansa liittyen erityisongelmia, mutta kyllä heitä koskettavat aivan samat asiat kuin kaikkia muitakin miehiä tai naisia.