Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

19.2.09

Opiskelijapoliittista keskustelua

Tänään on ollut usalla paikkakunnalla mielenosoituksia yliopistolakia vastaan. Mielenosoitukset kirvoittivat myös tällaiset kannanotot kepulaisilta ja meiltä:

KOL:n Kurvinen: Yliopistolain vastaiset mielenosoitukset ovat naurettavia

KOMMENTTI, heti julkaisuvapaa

Tänään 19.2. muutamilla yliopistopaikkakunnilla järjestettävät
mielenilmaukset uutta yliopistolakiesitystä vastaan ovat
perusteettomia eivätkä edusta opiskelijoiden enemmistön kantaa.
Valtioneuvoston hyväksymän lakiesityksen takana on laajasti koko
suomalainen ylioppilasliike, ja sekä poliittiset opiskelijajärjestöt
että Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat pääosin hyväksyneet
uuden lain keskeiset linjaukset. Kaikilla opiskelijajärjestöillä on
ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä uudistukseen ja opiskelijoilla
on ollut oma edustuksensa lain valmistelussa.

"Yliopistouudistusta on valmisteltu useita vuosia. Tätä taustaa vasten
tuntuu oudolta ja jopa naurettavalta se, että vasta nyt tietyt tahot
opiskelijakunnissa ja yliopistojen henkilökunnassa ovat heränneet
tilanteeseen.", Kurvinen linjaa.

Mielenilmausten takana on vain pieni vähemmistö, sillä uusi lakiesitys
lisää puutteistaan huolimatta yliopistojen itsehallintoa ja
nykyaikaistaa sen rakenteita. Yliopistouudistus valmistautuu
korkeakoulujen tulevaisuuden haasteisiin. Yliopistolakia vastustavien
tahojen mielipiteistä huokuu menneisyyden ja taistolaisaikojen
haikailu. "Muutosvastarinta ja turhien uhkakuvien maalailu eivät voi
olla perusteena hylätä tarpeellinen uudistus. Pienin korjauksin uusi
yliopistolaki on erittäin hyvä väline kehittää suomalaista
korkeakoulujärjestelmää.", Kurvinen toteaa.

Antti Kurvinen
Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja
050-389 7260
antti.kurvinen@keskustaopiskelijat.fi

TIEDOTE 19.2.2009

ViNOn puheenjohtajat: Yliopistolakiuudistus on askel väärään suuntaan

Hallitus hyväksyi tänään esityksen uudesta yliopistolaista. Vihreiden
nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajat Erkki Perälä ja Sini Terävä
tukevat ympäri Suomea käynnissä olevia yliopisto-opiskelijoiden ja
henkilökunnan mielenosoituksia lakiuudistusta vastaan.

"Toisin kuin Keskustan Opiskelijaliitto, me arvostamme ihmisten
oikeutta osoittaa mieltään", ViNOn puheenjohtajat kommentoivat
keskustaopiskelijoiden puheenjohtajan tämänpäiväistä kannanottoa.

"Yliopiston nykytilanne ei ole hyvä, mutta hallituksen esitys uudeksi
yliopistolaiksi vie kehitystä väärään suuntaan. Esitys vaarantaa
yliopiston autonomian, hallinnon opiskelijaedustuksen sekä
korkeakoulutuksen tasa-arvoisuuden", Perälä toteaa.

Yliopistolakiluonnos siirtää päätäntävallan yliopistojen hallituksissa
yliopistoyhteisön ulkopuolelle, keskittää valtaa rehtorille ja
mahdollistaa lukukausimaksujen perimisen EU- ja ETA-maiden
ulkopuolisilta opiskelijoilta. Autonomian lisäämisellä markkinoitu
lakiesitys ei irrota yliopistoja opetusministeriön talutusnuorasta
eivätkä rahoituskriteerit edelleenkään perustu laatuun vaan määrään.

"Lakiesityksellä ei ole yliopistoyhteisön kannatusta, sillä yliopiston
opiskelijoita eikä henkilökuntaa ole kuultu lainsäädännön
valmistelussa riittävästi", Terävä linjaa.

Lakiesitys lähtee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

"Yhdymme mielenosoittajien vaatimukseen tuumaustauosta. Yliopiston
kehittämisen lähtökohtana tulee olla avoimuus ja demokratia.
Lakiesityksestä saadaan parempi yliopistoyhteisöä kuuntelemalla",
puheenjohtajat päättävät.

Lisätietoja:

Erkki Perälä, 050 572 1930

Sini Terävä, 040 755 6921

Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa.