Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

8.2.09

Tasa-arvo on sukupuolikysymys

Hesarissa oli tänään sinänsä ansiokas pääkirjoitus tasa-arvosta. Otsikon kohdalla lehti vain päätyi hakoteille. Tasa-arvo nimen omaan on sukupuolikysymys. Päätoimittaja oli ilmeisesti ajanut takaa sitä, ettei tasa-arvo ole vain naisten asia vaan koskettaa kaikkia sukupuolesta riippumatta. Tästä olen ehdottoman samaa mieltä, ja se pitäisi saada vahvemmin läpi ihmisten tietoisuuteen.

Kuitenkin niin kauan kuin meillä ei ole yhteiskuntaa, jossa sukupuolella ei ole mitään väliä, elämme tilanteessa, jossa tasa-arvo on vahvasti sukupuolikysymys. Meillä on tasa-arvo-ongelmia, jotka ovat sukupuolittuneita. Meillä on yhteiskunta, jossa tasa-arvon toteutuminen edellyttää panostamista ja asennemuutosta eri yhteiskuntalohkoilla sukupuolesta riippuen. Miehet ovat paremassa tilanteessa työelämässä, naiset huoltajuuspäätöksissä. Naiset kohtaavat väkivaltaa kotona, miehet kaduilla. Miehet ovat rikkaampia kuin naiset mutta toisaalta myös syrjääntyneempiä. Yleensä tasa-arvoisuuden lisääminen parantaa vielä kaikkien tilannetta: kaikkien elämä olisi helpompaa ilman nykyisiä ahtaita sukupuolirooleja. Monesti tasa-arvo-ongelmat ovat lisäksi yhteenkietoutuneita: miehet eivät saa lastensa huoltajuutta, koska äitien ajatellaan olevan parempia vanhempia, minkä takia äitien tulee hoitaa lapsia kotona, mikä taas johtaa nuorten naisten syrjimiseen työmarkkinoilla. Kuka hyötyy? Eipä kukaan.

Tasa-arvon tavoittelu ei ole sukupuolikysymys. Tasa-arvo on.

4 Comments:

Blogger Jukka said...

Sini,

olet kanssani samoilla linjoilla. Kuitenkin on huomattava se, että aika moni mies on heikommassa asemassa naiseen verrattuna ja samoin aika moni mies joutuu naisen (erityisesti henkisen, mutta myös fyysisen) väkivallan alaiseksi kotona. Nämä asiat ovat todella värikkäitä, eivätkä siis mustavalkoisia.

Täydellinen tasa-arvo on luultavasti utopiaa, mutta sen tavoittelu ei ole. Tulen kirjoittamaan asiasta omaan blogiini, jossa onkin jo keskusteltu miesten asemasta.

8.2.09  
Blogger Mikko Ellilä said...

Miksi et lainkaan maininnut sitä, että Suomessa on voimassa vain miehiä koskeva asevelvollisuus?

9.2.09  
Blogger Mikko Ellilä said...

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Naiset+tekev%C3%A4t+l%C3%A4hisuhteiden+t%C3%B6rkeist%C3%A4+pahoinpitelyist%C3%A4+40+prosenttia/1135243471690Naiset tekevät lähisuhteiden törkeistä pahoinpitelyistä 40 prosenttia

12.2.2009


Väkivaltaisen naisen on vaikea saada apua. Viranomaiset usein torjuvat tai vähättelevät väkivaltaiseen käytökseen tai ajatuksiin apua hakevaa naista, selvisi Ensi- ja turvakotien liiton projektissa.

Liitto muistuttaa, että naisten osuus kodissa tapahtuvasta väkivallasta on suurempi kuin yleisesti arvellaan. Lähisuhteissa tapahtuneista törkeistä pahoinpitelyistä 40 prosenttia on naisten tekemiä. Naiset kuitenkin kuolevat puolisonsa uhrina miehiä useammin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan äidit myös kurittavat lapsia siinä missä isätkin.


Lähes sata naista haki liiton projektissa apua väkivaltaiseen käytökseensä. Apua hakivat monesti keski-ikäiset, työssäkäyvät naiset, joiden väkivalta kohdistui puolisoon tai miesystävään.

Pienten lasten äitejä avunhakijoissa oli odotettua harvemmin. Pelko lasten huostaanotosta vaikeutti väkivaltaisuudesta puhumista.

Liiton mukaan naisten väkivaltaan suhtaudutaan erikoisesti. Se nähdään helposti väsyneen naisen ymmärrettävänä tekona.

12.2.09  
Blogger Sini Terävä said...

En maininnut tekstissäni läheskään kaikkia muitakaan tasa-arvo-ongelmia, mainitsin vain muutamia esimerkkejä. Asevelvollisuudesta olen kirjoittanut tasa-arvonäkökulmasta viime syyskuussa: http://siniterava.blogspot.com/2008/09/asevelvollisuudesta.html

12.2.09  

Lähetä kommentti

<< Home