Sini Terävä

Huolta, haaveita ja häivähdyksiä elämästä. Myös ihanteita, maailmaparannusta ja muuta arvelluttavaa.

22.9.09

Eliitin kuva

Olin eilen Sitran Elivoimainen Suomi -hankkeen ns. vaikuttajafoorumissa. Itse en ole tällainen vaikuttaja vaan olin paikalla, koska minut on kutsuttu mukaan foorumien välillä työskenteleviin asiantuntijatyöpajoihin (jos ei vaikuttaja, sentään asiantuntija=)).

Aiemmin sovittujen menojen takia missasin talousnobelisti Krugmanin mutta muuten voi sanoa, ettei seminaari varsinaisesti kertonut mitään uutta. Sen sijaan se vahvisti hyvin selvästi yhden asian: Suomen politiikan ja talouden eliitti - sellaisiksi läsnäolijat tuntuivat itsensä kokevan ja taidettiin se siellä ääneenkin sanoa - on oikeistolainen, miesvaltainen ja keski-ikäinen.

Yksi kerrallaan puhujat kertoivat, kuinka kamalaa verojen kiristäminen olisi (miten tästä nyt yllättäen on voitu saada konsensus yli puoluerajojen!), kuinka julkisen puolen menoja on leikattava, kuinka opiskelijoiden omaa vastuuta on lisättävä ja kuinka poliittisilla päättäjillä ei ole riittävää tietoa taloudellisten päätösten tekemiseen eli vastuuta on jätettävä markkinoille.

Osallistujia oli listan mukaan 183. Näistä miehiä oli 123 ja naisia 60. Työpajalaisia oli paikalla 26: miehiä 17 ja naisia 9. Alustajia ja/tai paneeliin osallistujia oli neljä - kaikki miehiä. Päivän lopuksi käytiin keskustelua työryhmittäin. Ryhmistä kahdeksan esitteli omat pohdintansa. Näistä kahdeksasta ryhmästä seitsemän äänitorvena toimi mies ja yhden nainen.

Niin, se keski-ikäisyys sitten. Paikalla olleiden nuorten laskemiseksi vaikutti riittävän kahden käden sormet. Meistäkin enemmistö oli siellä työpajaporukan puolella. Varsinaisten vaikuttajien nimilistasta löysin ehkä parisen nuorta. Läsnäolleita katsellessa ei kolmen-neljänkympin ikähaarukkaan sopiviakaan ollut kuin muutamakymmen.

2 Comments:

Anonymous Anonyymi said...

Kiitos eri mutkien kautta minulle välittyneestä palautteesta. On hyvä tietää ajatuksistasi, olethan merkittävässä roolissa hankkeessamme osallistuessasi yhteensä 10 päivän mittaiseen työpajaprosessiin ja kolmeen Vaikuttajafoorumiin.

Ensin on syytä kerrata koko ohjelman ”perusjuoni”. Tavoitteemme on saada yhteiskunnan niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin eri organisaatiossa syntymään uutta ajattelua ja sen mukaista toimintaa turvaamaan ja kehittämään maamme elinvoimaisuutta, jonka varaan voidaan rakentaa hyvinvointia luovaa kilpailukykyä ja talouden kasvua tähdättäessä kestävään kehityksen.

Ohjelma on rakennettu niin, että Vaikuttajafoorumeihin kootaan työpajalaisten lisäksi kattavasti eri organisaatioiden ja yhteisöjen ylin johto, koska ilman johdon sitoutumista tavoitteena olevia, syvälle meneviä muutoksia on vaikea, ellei peräti mahdotonta saada aikaiseksi.

Kun tämä johtaa kritisoimaasi tilanteeseen osallistujajoukon koostumuksessa, olemme tätä haastetta pyrkineet ratkaisemaan sillä, että varsinaisen työn, uuden ajattelun ainekset, synnytetään näistä samoista yhteisöistä tulevien ikä ja sukupuolijakaumaltaan toisenlaisen työpajalaisten joukon voimin. Näiden työpajalaisten rooli on siis erittäin keskeinen koko tässä kehitysohjelmassa, he valmistelevat tulevien Vaikuttajafoorumien agendalle otettavat asiat.

Mitä taas tulee mielipiteeseesi ensimmäisessä Vaikuttajafoorumissa käytettyihin puheenvuoroihin, on syytä todeta, että se, mitä osallistujat puhuvat, ei ole Sitran päätettävissä. Uskon ja toivon, että kun työmme todella pääsee vauhtiin lokakuun lopulla järjestettävissä työpajoissa, jotka rakennamme vahvasti osallistujien osaamisen, tietojen, kokemusten ja näkemysten yhteen saattamisen varaan, niin sinäkin saadessasi tätä kautta tilaisuuden vaikuttaa seuraavan Vaikuttajafoorumin agendaan saat ehkä seuraavissa kirjoituksissasi aihetta kirjoittaa hankkeestamme myönteisemmin. :-)

Hyvä, että keskustelua käydään eri blogeissa. Kannustan seuraamaan ja kommentoimaan myös ohjelmamme omaa blogia www.elinvoimanlahteet.fi.

Terveisin
Kari Tolvanen, Sitra

29.9.09  
Blogger Sini Terävä said...

En esittänytkään kritiikkiä Sitraa tai sen kokoamaa ohjelmaa kohtaan vaan suomalaisen eliitin nykykokoonpanoa kohtaan. Ymmärrän hyvin, miksi Sitra oli kutsunut kyseisiä tahoja paikalle mutta en voi olla olematta sitä mieltä, että kokoonpano on vääristynyt tavalla, jota sen ei enää nyky-Suomessa pitäisi olla. Tämä ei ole Sitran vika mutta kyseinen tilaisuus vain antoi jälleen kerran hyvän kurkistusaukon tähän asiaan.

30.9.09  

Lähetä kommentti

<< Home